parallax background

About Nord Stream 2

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1200 kilometria mailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä tehokkainta reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 seuraa laajalti olemassa olevaa Nord Streamia. Euroopan kotimaisen kaasun tuotannon ennustetaan puolittuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Nord Stream 2:n kaksoisputkilinjajärjestelmä auttaa Eurooppaa saavuttamaan sen kaasun tuontitarpeet. Sillä on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden tarpeita. Turvallinen ja matalahiilidioksidipäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös Euroopan tavoitteita saavuttaa ympäristöystävällinen energiavalikoima, kun kaasu korvaa hiilen voimantuotannossa sekä toimii varavoimana ajoittain saatavilla oleville uusiutuville energiamuodoille kuten tuuli- ja aurinkovoimalle.